การเปลี่ยนและคืนสินค้า

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้า

  • ไม่สามารถยกเลิกออร์เดอร์ หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้าได้ หลังจากทำการชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าก่อนทำรายการทุกครั้ง
  • ยกเว้น กรณี สินค้าหมดสต็อคชั่วคราว หรือ สินค้ามีตำหนิ หรือ ในกรณีที่ทางร้านไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายใน 15 วัน ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับ โดยทางร้านจะโทรแจ้งลูกค้าเป็นรายกรณีไป

นโยบายการคืนสินค้า

  • หากสินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือ สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ จากระบบการผลิต หรือ มีตำหนิ สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ กรุณาแจ้ง ทางร้านภายใน 7 วันนับจากวันได้รับสินค้า เพื่อทำการเปลี่ยน หรือ คืนเงิน โดย บริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า

ขั้นตอนการคืนสินค้า และ การคืนเงิน

  • กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์เบอร์ 02-726-7340 หรืออีเมล์ hello@readery.co ระหว่างเวลา 09.00 น. - 17.00 น. ทุกวัน
  • ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท ผ่านช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้านนำส่งให้ลูกค้า
  • หากทำการชำระผ่านช่องทางบัตรเครดิต ทางร้านจะทำการ Refund วงเงินกลับไปที่บัตรเครดิตของลูกค้า ในวันทำการถัดไป หลังจากทางร้านได้รับสินค้าคืน
  • หากทำการชำระด้วยวิธีโอนเงิน ทางร้านจะดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้าในช่องทางเดียวกัน ภายใน 30 วัน