การทำแท้งเท่ากับการพรากชีวิตคนหรือไม่?
คู่รักเกย์ควรมีสิทธิทัดเทียมกับคู่รักต่างเพศไหม?
การตัดต่อพันธุกรรมมนุษย์เป็นเรื่องสมควรแล้วหรือ?

ไมเคิล แซนเดล ปรมาจารย์ด้านปรัชญาการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จะพาเราไปสู่โลกของ ปรัชญาสาธารณะ (public philosophy) ผ่านความเรียงที่อธิบายและวิพากษ์เจาะลึกปรัชญาอันเป็นรากฐานของแนวคิดทางการเมือง เช่น อรรถประโยชน์นิยม ชุมชนนิยม เสรีนิยม รวมถึงแนวคิดของ อิมมานูเอล คานท์ และ จอห์น รอลส์ อีกทั้งยังนำปรัชญาดังกล่าวมาใช้เป็นฐานในการพิจารณาประเด็นร้อนทางศีลธรรมและการเมืองที่เกิดขึ้นจริง อาทิ การกระจายรายได้ การุณยฆาต การเลิกทาส สิทธิเกย์ การดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกและเฮตสปีช ฯลฯ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอปรัชญาสาธารณะที่ผสานแนวคิดเสรีนิยมที่เน้นสิทธิของปัจเจกและชุมชนนิยมที่เน้นคุณประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสะท้อนให้เห็นความสำคัญของทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกและการใช้เหตุผลทางศีลธรรมที่จำเป็นต่อการถกเถียงสาธารณะและการสร้างสำนึกพลเมือง แนวคิดทางเลือกนี้อาจช่วยให้เราค้นหาคำตอบถึง “ชีวิตสาธารณะที่ดี” ซึ่งจำเป็นต่อการออกแบบนโยบายสาธารณะและการสร้างสังคมที่ดี

ข้อมูลหนังสือ

  • ปรัชญาสาธารณะ: ความเรียงว่าด้วยสิทธิ ศีลธรรม และประชาธิปไตย
  • แปลจากหนังสือ: Public Philosophy: Essays on Morality in Politics
  • ผู้เขียน: Michael J. Sandel
  • ผู้แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
  • สำนักพิมพ์: โอเพ่นเวิลด์ส (openworlds)
  • จำนวนหน้า: 392 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2558
  • ISBN: 9786167885223