ว่ากันว่าเราทุกคนต่างมีตัวตนที่ไม่อยากยอมรับ เราตอบสนองทุกสิ่งที่เป็นด้านบวก เราไม่เพียงปฏิเสธด้านลบ แต่กลับมองหา "แพะ" เพื่อรองรับความผิดและความเสี่ยงนั้นแทนตลอดมา จนฝังลึกเป็นสัญชาตญาณที่ไม่เคยเปลี่ยน เมื่อ "แพะรับบาป" เป็นมากกว่านิยามสากล แต่ไหลวนอยู่ในแทบทุกวัฒนธรรมทั่วโลก คนอย่างเราๆ จึงต้องรู้เท่าและเข้าใจ ก่อนจะเผลอตัวกลมกลืนไปกับพฤติกรรมอมตะสุดสยอง!!!

ข้อมูลหนังสือ

  • ปรักปรำศาสตร์
  • แปลจากหนังสือ: Scapegoat: A History of Blaming Other People
  • ผู้เขียน: Charlie Campbell
  • ผู้แปล: อลิสา สันตสมบัติ
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2558
  • ISBN: 9789740213734