“ข้าพเจ้าไม่สามารถแบกภาระความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงและปฏิบัติหน้าที่แห่งองค์พระมหากษัตริย์...โดยปราศจากความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากสตรีที่ข้าพเจ้ารัก” วอลลิส ซิมป์สันเกิดมาอย่างสามัญชน ผู้ไขว่ขว้าหาชีวิตที่ร่ำรวยขึ้น ซึ่งในยุคสมัยของเธอ ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็ด้วยการสมรส หญิงสาวผู้นี้จึงต้องพัฒนา “ต้นทุน” ของตัวเองเพื่อให้ต้องใจบุรุษมีฐานะ ตั้งแต่รสนิยมการแต่งกาย การเข้าสังคม ไปจนถึงการปรนเปรอในห้องนอน แต่ใครจะคาดคิดว่าเธอจะเป็นที่ต้องพระทัยของกษัตริย์อังกฤษ นั่นคือ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8! เธอไม่ยอมให้องค์กษัตริย์ทรงเห็นเธอเป็นเพียงดอกไม้ริมทาง แต่เธอพิสูจน์คุณค่าในตัวเองว่าเธอคู่ควรแก่ฐานะคู่ชีวิตของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ด วอลลิส ซิมป์สัน หญิงสาวสามัญชน เป็นชาวอเมริกัน และมีสามีมาแล้วถึงสองคน เธอคนนี้มีดีอะไร พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 ถึงกับยอมสละบัลลังก์เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับเธอ หาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ