ข้าม เคลื่อน เลื่อน ย้าย : พลวัตผู้ค้าบริการทางเพศข้ามชาติ ในอาเซียน โดย ผศ. ดร. ธานี ชัยวัฒน์ คืออีกหนึ่งงานวิชาการชิ้นสำคัญที่จะพาเราเข้าไปสำรวจโลกเลื่อนไหลไม่หยุดนิ่งของการค้าบริการทางเพศข้ามชาติในมิติวิชาการ ผ่านการรวบรวมข้อมูลสถิติ ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ มองภาพกว้างในระดับระหว่างประเทศเพื่อเสนอแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อจัดการตลาดค้าบริการทางเพศที่ไม่อาจละเลยนี้ไปพร้อมๆ กัน 

ไม่เพียงแต่เพื่อทำความรู้จักอีกหนึ่งหน่วยเศรษฐกิจที่มีความหมาย ไม่เพียงแต่เพื่อวางกลยุทธ์ควบคุมตลาดการค้าขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามหาศาล 

แต่คือการเปิดเผยพื้นที่ของผู้คนที่ข้าม เคลื่อน เลื่อน ย้าย และดำเนินไปอย่างมีสีสันไม่หยุดนิ่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • ข้าม เคลื่อน เลื่อน ย้าย
  • ผู้เขียน: ธานี ชัยวัฒน์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2564
  • ISBN: 9789740217619