อาจารย์ยิ้มชวนข้าพเจ้าเดินขึ้นไทม์แมชชีน ย้อนเวลาไปยังประเทศไทยเมื่อ 51 ปีที่แล้ว ณ กรุงเทพ ปี 2513 อาจารย์เล่าหลายเรื่องให้ข้าพเจ้าฟัง ไม่ว่าจะเป็นภาพการก่อตัวและพัฒนาการการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ทั้งในเชิงโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ ฐานคิดและอุดมการณ์ ปัจจัย เงื่อนไข อีกทั้งชนวนสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของขบวนการนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นอกจากขบวนการนักศึกษาแล้ว อาจารย์ยังเล่าถึงกระบวนการสร้างพันธมิตรระหว่างนักศึกษากับพลังทางสังคมและอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกรรมกร ชาวนา คนจนเมือง ชนชั้นกลาง และชนชั้นนำบางกลุ่มที่ให้การสนับสนุนฝ่ายนักศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์มาตราการของรัฐที่มีต่อขบวนการนักศึกษา

ข้อมูลหนังสือ

  • เมื่ออรุณจะรุ่งฟ้า: ขบวนการนักศึกษาไทย พ.ศ.2513-2519
  • ผู้เขียน: สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Edition
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2564
  • ISBN: 9786168215388