เนื่องจากตัวเองเกิดมาในชนบท ใกล้ชิดกับความสงบเยือกเย็นของสายน้ำ คำคลอง มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติล้วนๆ ทั้งในบ้านสวนริมคลอง และบางครั้งในป่าใหญ่แห่งภาคตะวันออก สิ่งเหล่านั้นหล่อหลอมให้เป็นคนรักธรรมชาติ ป่าเขา สายน้ำ ลำคลอง แม่น้ำ คลุกคลีอยู่กับวิถีชีวิตของผู้คนในชนบทที่แวดล้อมตัวตนมาตั้งแต่เกิด จึงนำความรู้สึกอารมณ์ และประสบการณ์เหล่านี้มาเขียน

พลังที่ส่งให้มีแรงเขียนแม้แก่และป่วยไข้ ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นนักอ่านทั้งหลายที่ให้กำลังใจติดตามซื้อหนังสืออ่าน นอกจากได้สื่อสารกันผ่านจดหมายและตอนหลังทางออนไลน์แล้ว กิจกรรมเดินป่าที่จัดให้คนรักป่ารักหนังสือเรื่องป่ามาพบกันหลายสิบครั้ง ยิ่งทำให้ความผูกพันระหว่างนักเขียนกับนักอ่านใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น

เหนือสิ่งอื่นใด ความภาคภูมิใจในงานเขียนที่ทำต่อเนื่องมาสี่สิบห้าปีมีหนังสือรวมทั้งเล่มสุดท้ายนี้ 45 เล่มพอดี ผลงานเหล่านี้มีส่วนช่วยให้นักอ่านทุกเพศทุกวัย กลายเป็นคนสนใจธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต นักอ่านหลายคนหันมาสนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นคนรักป่า รักธรรมชาติไปด้วย นี่คือความสุขในอันยิ่งใหญ่ของคนเขียนหนังสือเล็กๆคนหนึ่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • เดียวดายในไพรกว้าง
  • ผู้เขียน: วัธนา บุญยัง
  • สำนักพิมพ์: บ้านหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 215 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2564
  • ISBN: 9786167883885