เผยเคล็ดลับในการพลิกชีวิตไปสู่ความสำเร็จสุขด้วยหลักการทางจิตวิทยา ที่ผู้เขียนใช้ชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันพิสูจน์ให้แล้วว่า แนวทางเหล่านี้ใช้ได้ผลจริง จากอดีตเด็กที่ถูกเลี้ยงดูเข้าข่ายทารุณกรรม รวมถึงโดนรังแกจากเพื่อนที่โรงเรียน ทำให้มีอาการ PTSD (บาดแผลทางใจ) และภาวะซึมเศร้าในช่วงวัยรุ่น เคยคิดฆ่าตัวตายหลายครั้ง กระทั่งได้ศึกษาแนวทางเชิงจิตวิทยา และใช้มันพลิกชีวิตจากติดลบให้ประสบความสำเร็จสุขได้ในที่สุด โดยนำเสนอผ่านนวัตกรรมตัวแบบที่สร้างขึ้น

ข้อมูลหนังสือ