“แปดสิ่งที่คนเก่งมาก ๆ มีร่วมกัน” ประกอบไปด้วย 64 บทความที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากการเขียนมากกว่า 400 บทความ แต่ละบทเป็นบทสรุปรวบรัดเกี่ยวกับวิธีก้าวหน้าทางการงาน ทางลัดในการดูแลลูกค้ากับลูกน้อง และการพัฒนาจิตใจให้เติบโตขึ้นยิ่งขึ้น เน้นเผยวิธีการที่ง่ายแต่ได้ผลเพื่อเอาไปใช้ได้จริงๆ บางบทความจะพาไปยืนในจุดที่คิดไม่ถึงแล้วเอาเส้นผมออกให้เห็นภูเขา ช่วยให้คุณพบคำตอบที่ค้างคาใจในช่วงหนึ่งของชีวิต หรือเป็นบันไดอีกขั้นที่จะพาไปสู่ประตูบานใหม่กับตัวตนใหม่ที่ดีกว่าเดิม

ข้อมูลหนังสือ