นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง ได้รับความสำเร็จเกินคาด จนต้องตีพิมพ์ซ้ำในระยะเวลาใกล้ๆ กันกับการตีพิมพ์ครั้งแรก โดย นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง อยู่ในความต้องการของนักเรียนและประชาชนผู้ใฝ่รู้ ถ้ามี อธิบายแนวคิดปรัชญาการเมืองฝรั่ง ออกมาประกอบจะช่วยให้เข้าใจความคิดทางด้านนี้กระจ่างขึ้น และโดยที่ผู้เขียนไม่อาจสอนวิชานี้ได้โดยตรง จึงยอมให้พิมพ์เล่มนี้ขึ้น เพื่อหวังว่าจะเป็นอุปกรณ์แก่ผู้ใฝ่ใจทางการศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

ข้อมูลหนังสือ

  • อธิบายแนวคิดปรัชญาการเมืองฝรั่ง
  • ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์
  • สำนักพิมพ์: สยามปริทัศน์
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — ตุลาคม 2564
  • ISBN: 9786164860544