สิ่งที่น่าสนใจในหนังสือที่ปรากฏอยู่นี้ นอกเหนือจากการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้ว ยังมีวิธีการนำเสนอที่ผู้เขียนตั้งประเด็นคำถาม เพื่อขยายองค์ความรู้ในแต่ละประเด็นปัญหา ก่อนที่จะมาอธิบายให้เห็นความกระจ่างในเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ภายใต้กรอบของการศึกษาประวัติศาสตร์ที่อิงอยู่กับหลักฐาน ทั้งทางเอกสารและข้อมูลในแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้แล้ว ยังมีบทวิเคราะห์ที่สามารถชื้อให้เห็นเรื่องราวของปัญหาในแต่ละช่วงแต่ละตอนบนเส้นทางประวัติแห่งพระราชประวัติของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เฉกเช่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้อย่างดีเยี่ยม

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์ไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี
  • ผู้เขียน: สำราญ ผลดี
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 318 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2564
  • ISBN: 9786164371385