หนังสือเล่มนี้ “ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยพระปกเกล้าญ” โดย อ.สำราญ ผลดี เป็นอีกหนึ่งหนังสือที่บันทึก วิเคราะห์และเรียบเรียงเรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ นับเป็นอีกหนึ่งผลงานการศึกษาและค้นคว้ากระทั่งเรียบเรียงออกมาเป็นหนังสืออันทรงค่าและความหมายต่อการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์นับแต่พระเยาว์กระทั่งการได้มาเป็นกษัตริย์ของสยามประเทศภายใต้ความปั่นป่วนและเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์การเมืองไทย สมัยพระปกเกล้าฯ
  • ผู้เขียน: สำราญ ผลดี
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 319 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2564
  • ISBN: 9786164371378