เพราะตลอดมาเราล้วนถูกกักขังอยู่ในกรอบและกฎระเบียบที่ทำให้เสรีภาพในการเเสดงความคิดอันหลากหลายของเราถูกปิดกั้น ฉะนั้นเเล้วมาร่วมค้นหาความหมายของเสรีภาพทางความคิดไปด้วยกัน

ในสายธารแห่งความคิดของใครหลายคน การสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังสักแห่งอาจนับเป็นจุดสำเร็จหนึ่งของชีวิต บางคนอาจใช้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการเติบโตไปอีกขั้น หรือบางคนก็อาจใช้เป็นสิ่งยืนยันว่าเราเดินทางมาไกลเพียงไรจากจุดเริ่มต้น เช่นนั้นแล้ว คงต้องขอชื่นชมกับความสำเร็จก้าวนี้ด้วยอีกสักครั้ง และขอต้อนรับสู่การเดินทางเที่ยวสำคัญในฐานะนิสิตจุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัยกับหนังสือเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ