ความรู้เรื่องการจัดสวนเพิ่มเติมจาก 100 ความรู้คู่สวนเล่มแรก ตั้งแต่เตรียมดิน ใส่ปุ๋ย และปัจจัยที่จำเป็นต่อการเติบโตของพรรณไม้ เรื่องระยะของสิ่งก่อสร้างในสวน การออกแบบ เช่น

  • อยากจัดสวนให้เก่งควรทำอย่างไร
  • แนวทางจัดต้นไม้ให้สวนสวย
  • ระยะของสิ่งก่อสร้างในสวน
  • ออกแบบอย่างไรให้ดูแลง่าย
  • คำนวณวัสดุปลูกในสวน
  • อยากรีโนเวทสวนเริ่มต้นอย่างไร
  • ทำอย่างไรให้ไม้ใหญ่ออกดอกดก
  • น้ำท่วมสวนแก้ปัญหาให้ตรงจุด
  • ป้องกันศตรูพืชแบบไม่ใช้เคมี
  • สวนแนวชายคาจัดอย่างไรดี ฯลฯ

นำเสนอในรูปแบบของการตอบคำถามที่ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย

ข้อมูลหนังสือ