หนังสือ "วิชาธุรกิจ ที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน 3" เล่มนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวการทำธุรกิจจากประสบการณ์ชีวิตจริง รวบรวมวิธีคิด และการตัดสินใจแก้ปัญหารอบด้านของการทำธุรกิจ แบ่งเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจออกเป็น ทั้งหมด 60 บท 5 หมวด ที่ล้วนแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ ได้แก่ การบริหาร การตลาด การเงิน การคน และการจัดการตัวเอง ซึ่งในแต่ละหมวดก็จะมีหลายแง่มุมให้เจ้าของธุรกิจ เรียนรู้และนำไปใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ทันที

ข้อมูลหนังสือ