คุณมีความกังวลในเรื่อง งาน เงิน และอนาคตไหม

แม้จะไม่ลำบากกับการกินอยู่ในแต่ละวัน ทว่าไม่มีเงินเก็บ

ใช้จ่ายเดือนชนเดือน มีเงินออมอยู่จำนวนหนึ่ง

กระนั้นก็ยังกังวลว่าจะเพียงพอสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนลูก

หรือเก็บไว้ใช้ยามเกษียณหรือไม่ งานไม่สนุก พานให้รู้สึกหดหู่ที่ต้องทำงานอย่างนี้ไปจนเกษียณ

งานที่ทำได้รับค่าตอบแทนคุ้มค่าก็จริง ถึงอย่างนั้นก็หนักหนาสาหัสจนไม่รู้จะทำต่อไปได้ถึงอายุเท่าไร

ไม่พอใจกับงานในปัจจุบัน แต่ลาออกไม่ได่เพราะไม่มีความมั่งใจที่จะหางานใหม่ ไม่ว่าใครก็คงรู้สึกอึดอัดคับข้อง

เหมือนไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ แต่ เรามีสิทธิ์จะมีชีวิตอิสระมากกว่านี้ ทว่าแทบไม่มีใครสามารถทำได้

หนึ่งในสาเหตุใหญ่เป็นเพราะไม่มี " อิสรภาพทางการเงิน " นั่นเอง หนังสือเล่มนี้จะนำอิสรภาพทางการเงินนั้นมาให้คุณ

ข้อมูลหนังสือ