ผมกับฟางช่วยกันก่อไฟจุดเตาบาร์บีคิว ก่อนจะช่วยกันทยอยเอาของสดบางส่วนจากวงเหล้าผู้ใหญ่มาปิ้งกินของเราเอง ระหว่างนั่งกินอยู่ ผมก็หยิบหนังสือพิมพ์จากกระเป๋าที่เอาติดมาด้วยสองสามฉบับ พร้อมกับคว้าสมุด กาว กรรไกรออกมา

ผมก้มหน้าก้มตาหาข่าวหนัง บทวิจารณ์หนัง ถึงฟางจะไม่ช่วยตัดข่าวแปะลงสมุด แต่มันก็คอยบริการผมด้วยการป้อนบาร์บีคิวใส่ปากตลอด มันเป็นห้วงเวลาที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นสุขใจแบบแปลกๆ

ข้อมูลหนังสือ