คนสำเร็จมักมีทักษะ มีไหวพริบ และกลยุทธ์ในการเอาชนะใจคน

ได้อย่าง "แยบยล" กันทั้งนั้น แต่คนพวกนี้แทบไม่เคยถูกปฏิเสธ

แทบไม่เคยมีปัญหาในการทำงานร่วมกับคนอื่น แทบไม่เคยล้มเหลวในสิ่ง

ที่คาดหวังในธุรกิจ และแทบไม่เคยพลาดที่จะสร้างเพื่อน สร้าง Connection

และสร้างโอกาสที่พวกเขาต้องการ

คนพวกนี้คือนักพูดที่ยอดเยี่ยม นักขายที่มีเสน่ห์ นักจูงใจที่เก่งกาจ

คนที่ก้าวหน้าที่สุดในองค์กร ผู้บริหารที่หาตัวจับยาก ผู้นำที่หาใคร

เทียบยากแน่นอน พวกเขาคือคนที่สำเร็จและรวยสุดๆ เพราะพวกเขา

คือคนส่วนน้อยที่มี "จิตวิทยาในการเอาชนะใจคน" ในระดับ "เซียน" 

ข้อมูลหนังสือ