จากนักศึกษาในกลุ่มวิทยาลัยสตรีแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงครูโรงเรียนจากทั่วทั้งภาคใต้ของสหรัฐฯ ผู้หญิงกว่าหมื่นชีวิตได้กลายเป็นกำลังหลักในหน่วยงานด้านข่าวกรองของอเมริกา โดยทำหน้าที่เป็นนักถอดรหัสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พวกเธอผ่านการคัดเลือกโดยกองทัพบกและกองทัพเรือสหรัฐฯ ขณะที่พี่ชาย น้องชาย และคนรักของพวกเธอออกไปเป็นแนวหน้ารับใช้ชาติ ผู้หญิงเหล่านี้ต่างมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของประเทศเพื่อเรียนรู้ศาสตร์ลับแห่งการถอดรหัส

ภารกิจและความพยายามของพวกเธอช่วยชีวิตผู้คนไว้ไม่น้อยและยังย่นระยะเวลาของสงครามให้สั้นลง งานถอดรหัสของพวกเธอมีนัยสำคัญต่อการพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นในสมรภูมิฝั่งแปซิฟิก รวมถึงการต่อต้านภัยคุกคามที่เกิดจากเรือดำน้ำของนาซีเยอรมันในสมรภูมิฝั่งแอตแลนติกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ข้อมูลหนังสือ