ไม่ว่าคุณจะฉลาดหรือมีความสามารถมากแค่ไหนคุณไม่มีทางประสบควมสำเร็จได้เลย

หากขาดสิ่งนี้ความเชื่อมั่น

พบกับวิธีสร้างความเชื่อมั้นอันแรงกล้าจากผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จอันดับหนึ่งของโลกที่จะช่วยให้คุณกำจัดความลังเลใจ 

กล้าทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินตัวและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งคุณได้

ข้อมูลหนังสือ

  • The Power of Self-Confidence คู่มือเพิ่มความกล้าให้ทุกสิ่งที่คุณทำ (หรือคิดจะทำ) ในชีวิต
  • แปลจากหนังสือ: The Power of Self-Confidence
  • ผู้เขียน: Brian Tracy
  • ผู้แปล: อรพิน ผลพนิชรัศมี
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2566
  • ISBN: 9786162875854