ตลอดชีวิตของคนเรา

ไม่ว่าใครก็ต้องเผชิญกับช่วงเวลา

ที่ทุกอย่างไม่เป็นไปดั่งใจคิด

จนรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง

อาจเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเรียน

ที่ทำออกมาได้ไม่ดี

สร้างผลงานด้านกีฬาไม่ได้

ปัญหาอาการป่วยหรือบาดเจ็บ

ขัดขวางให้ต้องทิ้งความฝันไป

เมื่อสักวันหนึ่งช่วงเวลาเช่นนี้

เกิดขึ้นกับคุณเอง

คุณจะทำอย่างไร

...ไม่ว่าสถานการณ์ใด จงมีศรัทธา

ข้อมูลหนังสือ