ถึงทุกคนที่...

กำลังตามหา"ความสุข"

อันที่จริง "ความสุข" ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม

เราทุกคนมีความสุขได้

แต่ต้องขจัด "เมฆหมอกที่ปกคลุมหัวใจ" ออกไปเท่านั้นเอง

ข้อมูลหนังสือ