จากความไม่เชื่อในเนื้อเรื่องของหนังสือ หรือภาพยนตร์ ว่านั่นไม่ใช่ตอนจบ หรือต้นเรื่องไม่ได้เริ่มต้นอย่างนั้น จึงเขียนเรื่องก่อน หรือเรื่องหลังจากนั้นขึ้นมา โดยนักเขียนจะเลือกเรื่องราวมาเขียนต่อหรือเขียนก่อนและรวบรวมเป็นเรื่องสั้นหลายตอนที่ยังไม่จบ หลายเรื่องที่ยังไม่เกิด ทั้งหมด 8 เรื่อง

ข้อมูลหนังสือ