ชุดโปสการ์ดสุด Exclusive บรรจุอยู่ในกล่องดีไซน์สวย เซตโปสการ์ดนี้รวมภาพถ่ายจากญี่ปุ่น ของช่างภาพชาวไทย 10 ชีวิต ได้แก่

• วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
• วรรณวนัช บูรพาเดชะ
• พลวิทย์ เภตรา
• อุรชา จักรคชาพล
• กันต์ ชุณหวัตร
• ศิรชัช เจียรถาวร
• วรรณแวว หงษ์วิวัฒน์
• วิธวัช อัศวมานะศักดิ์
• สุทธิเกียรติ สิงห์คา
• ดวงสุดา กิตติวัฒนานนท์

ข้อมูลหนังสือ