จากลิงสู่ AI  ได้นำเสนอความเข้าใจอันน่าหลงใหลต่อชีวิตของบรรพบุรุษของพวกเรา ตลอดจนค้นหาความจริงเกี่ยวกับกระบวนการอันเป็นพลวัต ซึ่งนำไปสู่การสถาปนาสังคมมนุษย์ที่ซับซ้อน

หนังสือเล่มนี้ได้ให้มุมมองแบบองค์รวมต่อประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติและวิวัฒนาการทางสังคม โดยการดึงหลักฐานชิ้นล่าสุดจากวิทยาการแขนงต่างๆ ในวงกว้าง และนำเสนอสมมุติฐานใหม่ๆ ต่อต้นกำเนิดแห่งพฤติกรรมของมนุษย์

หลังจากสำรวจการเผชิญหน้าระหว่าง โฮโม เซเปียนส์ กับ มนุษย์สปีชีส์อื่นๆ แง่มุมอันหลากหลายของชีวิตในสังคมที่อุบัติขึ้น ซึ่งได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม การงาน เวลาว่าง การเรียนรู้ อาหาร โรคภัย และบทบาทของสตรี ได้ถูกนำมาศึกษา

ผู้เขียนได้มุ่งเน้นไปที่บทบาทสำคัญของการพัฒนาตนจากสัตว์ป่าสู่สัตว์บ้าน กระบวนการซึ่งลดทอนความก้าวร้าวตามธรรมชาติและเพิ่มพูนท่าทีอันเป็นมิตร ในการนำไปสู่ความอยู่รอด

จุดมุ่งเน้นอีกอย่างคือ โฮโม อีโคโนมิคัส

นอกจากนี้ ความสำคัญของความคิดเชิงสัญลักษณ์ต่อการอุบัติของส่วนเกินในสินค้าและบริการยังถูกเน้นย้ำ พร้อมกับการวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้นำไปสู่การสะสมความมั่งคั่งส่วนบุคคล และการพัฒนาสังคมแบบลำดับชั้นในยุคแรกได้อย่างไร

ท้ายที่สุดการอภิปรายในหนังสือได้มุ่งไปยังมนุษย์แห่งอนาคต และความเสี่ยงที่เป็นไปได้ซึ่งมีสาเหตุจากปัญญาประดิษฐ์ วัตถุประสงค์คือ การเปิดเผยรากเหง้าที่อยู่ลึกลงไปของพฤติกรรมทางสังคมของเรา และวิถีทางที่มันกำลังจะเกี่ยวพันกับพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคม

ข้อมูลหนังสือ

  • จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมวลมนุษย์
  • แปลจากหนังสือ: From Apes to Cyborgs: New Perspectives on Human Evolution
  • ผู้เขียน: Claudio Tuniz, Patrizia Tiberi Vipraio
  • ผู้แปล: พลกิตต์ เบศรภิญโญวงศ์
  • สำนักพิมพ์: วารา
  • จำนวนหน้า: 402 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786168295564