นวนิยายเข้มข้นเร้าอารมณ์ของ 'เอลฟรีเดอ เยลิเนค' นักเขียนชาวออสเตรีย เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ประจำปี 2004 ขุดลึกดิ่งลงเกินระดับใต้จิตสำนึก เปิดเผยแรงขับของท่วงทำนองแห่งความปรารถนา ค้นหาเหตุผลในเสียงกังวานแห่งตัณหา แสดงให้เห็นพันธนาการในนามของความรักจากมารดา และโซ่ตรวนในรูปของความเทิดทูนจากผู้ภักดี 

ครูเปียโน (1983) บอกเล่าความผูกพันน่าอึดอัดของแม่ลูก และความสัมพันธ์อันดิบเดือดของศิษย์หนุ่มกับครูสาว แม้หม่นมืดแต่ยังกระจ่างชัด เปี่ยมไปด้วยความโศกศัลย์แต่ยังล้นสุข เป็นนวนิยายจากโลกตะวันตกอีกเล่มหนึ่งที่ท้าทายวิจารณญาณการอ่านและการเข้าถึงความแตกต่างในมวลหมู่มนุษย์

ข้อมูลหนังสือ

  • ครูเปียโน (ปกอ่อน)
  • แปลจากหนังสือ: Die Klavierspielerin
  • ผู้เขียน: Elfriede Jelinek
  • ผู้แปล: เจนจิรา เสรีโยธิน
  • สำนักพิมพ์: Library House
  • จำนวนหน้า: 313 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786168123607