9 เรื่องสั้น เข้าชิงรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์

 - ปอบ : วินทกานท์

- วาสนา : อโนชา ปัทมดิลก

- ในขวดใบเก่า : ชุติเดช ยารังสี

- “สมัยก่อนนั้น” ผ่านมา 113 ปี : ศิริพงศ์ หนูแก้ว

- ความทรงจำที่ไม่อาจเล่าด้วยตนเอง : จารุพัฒน์ เพชราเวช

- อิสรภาพที่สูญสลาย : รติรัตน์ รถทอง

- มือชั้นเซียน : กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ

- หลังโรงเรียน : จารี จันทราภา

- ชั้นต่ำ : ทรงวุฒิ อินเรือง

ข้อมูลหนังสือ

  • ราหูอมจันทร์ Vol.19 เมืองไม่หลับไม่นอน
  • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 319 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2560
  • ISBN: 9786164455894