ลมหายใจและรอยยิ้ม เป็นบทกวีที่สร้างขึ้นจากถ้อยคำ “ง่ายง่าย” ไม่สวิงสวาย หากใช่ว่าจะไร้เล่ห์กระเท่กล ด้วยยังแยบยลในการนำสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติมาปนปะ เป็นโลกที่แสงแดดไม่เพียงแต่แผดร้อน แต่ยังรู้จักออดอ้อนหนุนนอนบนใบไม้ สายฝนจูงมือกันโดดลงมาจากมวลเมฆด้วยรอยยิ้ม กระทั่งบั้นปลายของบางชีวิต ทุกการจากไปของสิ่งหนึ่งไม่ใช่จุดจบของสิ่งนั้น หากคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ หรืออย่างน้อยที่สุดคือวัฏฏะแห่งการวกกลับไปสู่สิ่งเดิมที่เคยเป็น ลมหายใจและรอยยิ้ม จึงเป็นบทกวีที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาล้นหลั่ง จนแม้กระทั่ง ?ความตาย? ยังกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะเพียงตะวันเคลื่อนดวงจันทร์คล้อย ความตายอันคลึงคล้ายจะเป็นจุดสิ้นสุด กลับไม่อาจยั้งหยุดกระบวนการของการมีชีวิต ความตายยังคงสถิตและกลายเป็นชีวิตที่ดำเนินต่อไป นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความหวัง… ใน ลมหายใจและรอยยิ้ม สรรพสิ่งขับเคลื่อนด้วยความรัก ชีวิตไม่มีจุดจบ ชีวิตไม่มีโดดเดี่ยวเดียวดาย ความรักและความสัมพันธ์แทรกกายอยู่ในสรรพสิ่งอย่างที่อาจไม่เคยสังเกตสังกามาก่อน และนั่นเป็นผลจากความช่างสังเกต รู้จักหยิบใช้ นำมาสื่อผ่านถ้อยคำเรียบง่าย แต่กลับกลายเป็นว่า สามารถทำให้พบเรื่องซับซ้อนมากมายซ่อนกายอยู่ในความเรียบง่ายเหล่านั้น บทกวีได้ทำหน้าที่ของมันอีกครั้งหนึ่งแล้ว…

ข้อมูลหนังสือ

  • ลมหายใจและรอยยิ้ม
  • ผู้เขียน: @Simp1y
  • สำนักพิมพ์: ชายขอบ
  • จำนวนหน้า: 96 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2555
  • ISBN: 9789747241495