จากคำนำบรรณาธิการในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์เล่มแรก ด้นดั้นดุ่มเดี่ยวคนเดียวแด (จากยุคเริ่มต้นถึงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2489-2495) ของจิตร ภูมิศักดิ์ ที่สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันพิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2550 นั้น ข้าพเจ้าในฐานะบรรณาธิการได้ปรารภไว้ว่า ทราบว่ายังมีงานกวีบางชิ้นของจิตรเคยพิมพ์ในหนังสือ ตอ. ปีที่ 1 (หนังสือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) ชื่อ “นวเมศวรราชสดุดี” แต่ค้นไม่พบ บัดนี้ได้มีผู้ตรวจสอบพบแล้วและได้จัดส่งมาให้ทางสำนักพิมพ์ โดยบทกวีดังกล่าวตีพิมพ์ใหม่ในหนังสือ 70 ปี เตรียมอุดม จึงขอขอบคุณ คุณพีระ พนารัตน์ ผู้จัดส่งมา ณ ที่นี้ด้วย

นอกจากนี้แล้ว จากหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์เล่มแรกดังกล่าว ได้มีท่านผู้รู้ คือ ร.ต. วันรบ วรดิลก จดหมายแจ้งมาทางสำนักพิมพ์เรื่องบทกวี “คิดไว้ในใจ” ว่าข้อเท็จจริงเป็นบทเพลงที่ประพันธ์โดย ครูแก้ว อัจฉริยะกุล ครูเอื้อ สุนทรสนาน และครูเวส สุนทรจามร เป็นผู้ให้ทำนอง ส่วนผู้ร้องคือ คุณสมศักดิ์ เทพานนท์ “คิดเอาไว้ในใจ” หาใช่บทกวีของคุณจิตร ภูมิศักดิ์ ไม่ พร้อมถ่ายสำเนาเนื้อร้องทำนองมาด้วย ข้าพเจ้าในฐานะบรรณาธิการต้องขออภัยท่านผู้อ่านในความผิดพลาด และขอขอบคุณ ร.ต. วันรบ วรดิลก มาด้วยความจริงใจในโอกาสนี้ด้วย

ข้อมูลหนังสือ