หนึ่งนกน้อยร้อยเรียงถักเสียงอักษร สะเทือนคลอนจิตสั่นใจหวั่นไหว โบยบินสู่ดาวเคราะห์น้อยลอยล่องไป ไม่กว้างไกลสามบรรทัดจัดอักษรา คำสั้นน้อยแต่ร้อยความหมายมายมาก จะงอยปากกรีดเสียงขูดครูดหินผา เกิดเสียงเล่าเร้นเสียดสีแฝงพรรณนา ตามมรรคาแห่งแคนโต้โผผกบิน เสียงกวีปลูกอักษรสวนกระดาษ หยดเวลารดราดร่อนกร่อนผาหิน อดีตตื่นในเสียงฝนระคนกลิ่นดิน หมาสัตย์กินอาหารเลวกว่านักการเมือง จารึกความสามบรรทัดจัดเรียงร้อย เพียงเสียงนกบนดาวเคราะห์น้อย, ชื่อเรื่อง ทีละนิดปะติดไปคล้ายฟันเฟือง ขับเคลื่อนเรื่องขบคิดชีวิตกวี

ข้อมูลหนังสือ