บทพิสูจน์ของความเป็นนักเขียนหรือกวี คือการเขียน เขียน แล้วก็เขียน นี่เป็นประโยคเชยๆ ที่ได้ยินได้ฟังกันจนคุ้นเคย แต่มันเป็นความสามัญที่เป็นจริงที่สุดสำหรับการหาเหตุผลของการดำรงอยู่ในฐานะอาชีพ ‘นักเขียน’ แม้ต้นฉบับของเขาไม่ผ่านการพิจารณาหลายชิ้น ไม่ถูกอนุญาตให้ตีพิมพ์รวมเล่มหลายต่อหลายครั้ง แต่หน้าที่ของเขาคือการเขียน เขียน แล้วก็เขียน จนกว่าจะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ อื่นใดนอกจากนั้นแล้ว ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของผู้อ่าน ที่จะเป็นผู้นำพาและเยียวยานักเขียนหนุ่มที่มีความตั้งใจจริงคนนี้ ให้ดำรงฐานะความเป็นนักเขียนตามความปรารถนาของตัวเขาเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • อื่นใดนอกจากนั้น
  • ผู้เขียน: จันทร์ รำไร
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 156 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9786167196572