“...บทกวีของผมยังไร้ความไพเราะ ดังเช่นที่มันเป็นมาแต่เริ่มแรก บทกวีไม่แสดงแรงจูงใจไปสู่ความซาบซึ้ง มันทั้งหนักและเบา มันทั้งเบาและหนัก เพื่อบอกเล่าความคิด บทกวีของผมเป็นความคิด ศิลปะของผมเป็นความคิด ในวันนี้ ผมไม่เรียก หรือใครๆ ก็ไม่จำเป็นต้องเรียก หรือพยายามจดจำผมในฐานะกวีอีกต่อไป ผมกลายเป็นบทกวี บทกวีบทหนึ่งที่ขีดเขียนขึ้นด้วยกาลเวลา บทกวีอันมีชีวิต บทกวีที่ขยายความตัวของมันเอง ด้วยบทกวีนั่นเอง...”

บางส่วนจาก คำนำ ‘ฉันคือบทกวี’ โดย สมพงษ์ ทวี

“...ฉันชอบผลงานหลายส่วนของเขาในช่วงหนุ่ม เพราะสดใหม่และดูทุรนทุทรายและชอบงานหลายชิ้นในช่วงอายุมากขึ้น เพราะดูกระชับ สงบนิ่ง ฉันว่าเขาเหมือนบทกวีที่เขาเขียน...”

บางส่วนจาก คำนิยม โดย ไพลิน รุ้นรัตน์

ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ

  • สุญญกาล
  • ผู้เขียน: สมพงษ์ ทวี
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 189 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2558
  • ISBN: 9786167196558