“...บทกวี ความรักศักดิ์สิทธิ์ ของ ชิตะวา มุนินโท ได้เกิดขึ้นแล้วจากความหวัง ความฝัน ของกวี และศิลปินหนุ่มี่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าความรัก ขณะเดียวกันมันถูกเขียนและตีพิมพ์ขึ้นแล้วเช่นกันในโลกแห่งความเป็นจริงที่ความดีงามกับความโหดร้ายยังดำเนินไปบนเส้นทางเดียวกันอย่างเหลื่อมทับซับซ้อน...”

บางส่วนจาก คำนำ

ชิตะวา มุนินโท – นำ ‘ความรักศักดิ์สิทธิ์’ มาห่มคลุมสังคมโลกไว้ โดย สิทธิธรรม โรหิตะสุข (บลูด้า)

 

“...กวีนิพนธ์เล่มเล็กๆ ที่แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายแห่งการอธิบายความในเชิงอุดมคติแห่งความจริงผ่านภาวะของกาลเวลา...ผ่านนัยของการสร้างสรรค์ด้วยความงามเพื่อความงดงาม (Beauty for Beauty’s Sake.) จนบังเกิดเป็นผลงานศิลปะที่สร้างความพอใจขึ้นมาสู่โลกโดยไม่ต้องการกำไร (Disinterested Pleasure)...”

บางส่วนจาก บทวิจารณ์ ความรักศักดิ์สิทธิ์ ‘ด้วยความรักโลกจึงเป็นสวรรค์ และเราคือพระเจ้า’ โดย สกุล บุณยทัต

ข้อมูลหนังสือ

  • ความรักศักดิ์สิทธิ์
  • ผู้เขียน: ชิตะวา มุนินโท
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 165 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กันยายน 2558
  • ISBN: 9786167196541