รวมกวีนิพนธ์ของนักเขียนคุณภาพ

- วิวัฒน์  เลิศฯ
- ชัชชล  อัจนากิตติ
- เวฬุ เวสารัช
- มหรรณพ  ฏฉมเฉลา
- ภู  กระดาษ              
- ภู่มณี  ศิริไพบูบย์
- ธีรภัทร  เจริญสุข
- ลัดดา  สงกระสินธ์
- มูหัมหมัดฮาริส  กาเหยีม
- ปั้นคำ
- รอนฝัน  ตะวันเศร้า
- อินทรา  เจริญปุระ
- นิติพงศ์  สำราญแดง
- อุเทน  มหามิตร


ข้อมูลหนังสือ

  • ดินแดนแห่งความสุขทะลักล้น
  • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
  • สำนักพิมพ์: ชายขอบ
  • จำนวนหน้า: 132 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786164558021