กวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี 2538

ข้อมูลหนังสือ