"Look Up เงยหน้า สบตาดาว" ถ่ายทอดข้อความโดนใจ สั้น กระชับ แต่กระทบความรูสึกในเชิงบวกเหลือหลาย ด้วยผู้เขียนได้กลั่นกรองออกมาเป็นถ้อยคำแห่งความรู้สึกลึกๆ อุ่นๆ ของคนที่พร้อมจะ "แบ่งปัน" แชร์ประสบการณ์แห่ง "การให้" ทั้งมวล "ให้รัก ให้หวัง ให้กำลังใจแก่กัน" เปรียบเสมือนถ้อยคำที่หลอมรวมเป็นกุญแจให้ไขเข้าไปสู่ห้องของตัวตน ให้ได้รู้จักตัวตนและคนอื่น ทั้งในยามทุกข์ สุข เศร้า และทุกๆ ห้วงยามของชีวิต "ไม่ว่าชีวิตจะมืดมิดเพียงใด ยังมีความหวังเสมอ เหมือนแสงดาวบนท้องฟ้านั้น"

ข้อมูลหนังสือ