ความเรียงว่าด้วยความคับข้องใจในวัยหนุ่มสาว และความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เราคิดว่าคนเรานั้นล้วนต่างกัน เหมือนกันบ้างในบางเรื่อง ทว่าไม่ใช่เลยกับอีกหลายๆ เรื่อง เราจึงไม่เข้าใจว่า เหตุใดคนบางคนจึงต้องการชำระสะสางความคิดความเชื่อที่แตกต่างกัน ไม่เคารพสิทธิและเสรีภาพในการเลือกของผู้อื่น มีการขีดเขียนกำหนดตายตัวเรื่องรูปแบบของความสำเร็จ และชีวิตที่ดีว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ ถ้าผิดจากนี้นับว่าไม่ใช่ เราสงสัยว่าโลกต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปจริงหรือ แท้จริงแล้วมนุษย์มีทางเลือกอื่นใดหรือเปล่า

ข้อมูลหนังสือ

  • เราต่างสร้างบาดแผลให้แก่กันอยู่เสมอ
  • ผู้เขียน: ทานเกวียน ชูสง่า
  • สำนักพิมพ์: day dream
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — พฤศจิกายน 2565
  • ISBN: 9786169294832