"ลูกท่านหลานเธอ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในราชสำนัก" เล่มนี้ จะพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกับลูกท่านหลานเธอ ซึ่งมีความแตกต่างจากคนธรรมดาสามัญทั่วไปในสมัยโบราณ หรือแม้ในปัจจุบันก็ยังมีคนบางคนเชื่อว่า บรรดาลูกท่านหลานเธอนั้นเป็นผู้มีบุญ เพราะสั่งสมบุญมาแต่ชาติปางก่อน เมื่อมาเกิดในชาติปัจจุบันจึงเกิดในที่ดี ตระกูลที่บิดามารดามียศถาบรรดาศักดิ์ตลอดจนทรัพย์สมบัติพอที่จะเอื้ออำนวยความสมบูรณ์พูดสุขให้ได้ สตรีที่เกิดมาเป็นลูกท่านหลานเธอในอดีต ได้รับการปลูกฝังมาแต่เยาว์วัยให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีของตนเองและวงศ์ตระกูล มีความจงรักภักดีต่อเบื้องพระยุคลบาท และหากลูกท่านหลานเธอคนใดมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น มีความงามเป็นเอก ก็ยิ่งจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อเพิ่มพูนคุณสมบัติอื่นๆ มาเป็นส่วนประกอบให้โดดเด่นยิ่งขึ้น    

ความหวังสำคัญของสตรีที่เกิดมาเป็นลูกท่านหลานเธอส่วนมาก คือการได้เข้ารับราชการในพระราชสำนักฝ่ายใน และมีโอกาสแสดงคุณสมบัติที่โดดเด่นเฉพาะตัวทางใดทางหนึ่งให้เป็นที่ประจักษ์แก่พระเนตรพระกรรณ เพื่อจักได้บรรลุถึงความฝันอันสูงสุด คือตำแหน่งพระมเหสีเทวี เจ้าจอมมารดาหรือเจ้าจอม จึงอาจกล่าวได้ว่าลูกท่านหลานเธอส่วนหนึ่งเป็นสตรีที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนหลายคนที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองยั่งยืน และมั่นคงของชาติตราบจนปัจจุบัน การได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของลูกท่านหลานเธอในส่วนนี้จึงช่วยให้การมองประวัติศาสตร์ของชาติลุ่มลึกและกระจ่างชัดยิ่งขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • ลูกท่านหลานเธอ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในราชสำนัก
  • ผู้เขียน: ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 360 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 7 — สิงหาคม 2558
  • ISBN: 9789740214236