เสมือนศรัทธากับปัญญา หรือปัญญา กับศรัทธา ผสมกลมเกลือนอย่างพอดีๆ ทำให้มี ความรู้สึกร่มเย็น จึงไม่หงุดหงิดไม่คิดระแวงศัพท์ สันสฤตที่ยกมา สถาบันการศึกษาในไทยที่มีการเรียน การสอนทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ใช้ตำราแปล และการเรียบเรียงจากฝรั่งเป็นหลักสำคัญซึ่งมีปัญหา น่าระแวงหลายชั้น (เช่น ชั้นแรก ความเข้าใจของ ฝรั่งต่อศาสนาในอินเดีย ชั้นหลัง ความเข้าใจของคน แปลและเรียบเรียงจากฝรั่ง ฯลฯ) เมื่อทบทวนแล้ว เทียบเคียง จะพบว่า ภารตะ-สยาม? ผี พราหมณ์ พุทธ? ของ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง เป็นสุดยอดของคำอธิบาย ง่ายกว่า แล้วเข้าถึงลึกซึ้งสบายกว่า..... "

ข้อมูลหนังสือ

  • ภารตะ-สยาม? ผี พราหมณ์ พุทธ?
  • ผู้เขียน: คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2560
  • ISBN: 9789740215646