"ใจ ที่ เธอ กลัว" จะพาเราไปรู้จักกับความกลัวในมุมที่เราอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน เมื่ออ่านจบแล้วเชื่อว่าหลายคนจะมองความกลัวและความไม่แน่นอนของโลกด้วยสายตาที่เป็นมิตรมากขึ้น จนอยากจะก้าวไปเผชิญกับความยากลำบากทุรกันดารหรือความเสี่ยงที่ตนเองเคยกลัว ขณะเดียวกันก็จะตระหนักว่ากำแพงที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มกันตนจากความไม่มั่นคงปลอดภัยของโลกภายนอกนั้น แท้จริงก็คือกรงขังที่กักตนเองไว้โดยมีความสะดวกสบายมั่นคงเป็นเครื่องล่อ

เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเติมไฟให้แก่ใจเราเพื่อก้าวสู่โลกแห่งความไม่แน่นอนด้วยใจที่สดใหม่ ใฝ่รู้ และกล้าหาญไม่มากก็น้อย"
- พระไพศาล วิสาโล / บางส่วนจาก "คำนิยม"

ข้อมูลหนังสือ