หนังสือเล่มนี้เป็นผลมาจากการรวบรวมบทความการพูดรวมทั้งเอกสารประกอบคำบรรยายของโครงการปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับปรัชญาภาษาศาสตร์ สัญศาสตร์ และโพสต์โมเดอร์นิสม์ ให้ภาพรวมการก่อตัวของวิชาสัญศาสตร์ ซึ่งถูกจุดประกายขึ้นโดย Ferdinand de Saussure นักปรัชญาภาษาชาวสวิส เสนอภาพประวัติของภาษาศาสตร์ และความคิดทางปรัชญาที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ทฤษฏีสัญศาสตร์เข้ากับมานุษยวิทยาเชิงโครงสร้าง วิเคราะห์วัฒนธรรมร่วมสมัยโดยแนวคิดการเข้ารหัสการถอดรหัส และการสื่อแทน แสดงผลกระทบทางปรัชญาและวิธีวิทยาเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในโพสต์โมเดอร์นิสม์กระแสต่างๆ

ข้อมูลหนังสือ

  • การปฏิวัติสัญศาสตร์ของโซซูร์
  • ผู้เขียน: ธีรยุทธ บุญมี
  • สำนักพิมพ์: วิภาษา
  • จำนวนหน้า: 301 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2558
  • ISBN: 9786167801056