อำนาจในที่นี้ไม่ได้เป็นสมบัติของใคร หรือหมายความว่าจะต้องมีใครหรือ ผู้มีอำนาจมาควบคุม เราจึงจะบังคับตัวเอง แต่อำนาจชีวะนี้ทำงานได้ แม้ไม่มีผู้มีอำนาจ มาบงการ คนเร ก็ยังต้องบังคับและกำกับตัวเอง เพราะผู้ควบคุมไม่ใช่เป็นหน่วยอะไร ที่มองเห็นได้ แต่เป็นระบอบความจริง

ข้อมูลหนังสือ

  • คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์: จากวาทกรรมของอัตบุคคลถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา
  • ผู้เขียน: อานันท์ กาญจนพันธุ์
  • สำนักพิมพ์: ศยามปัญญา
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — พฤษภาคม 2562
  • ISBN: 9786164860032