ในบรรดาพิธีกรรมต่างๆ ในชีวิตของมนุษย์ พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่ถูกให้ความสำคัญอย่างยิ่ง แต่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าคนเมื่อหลายพันปีก่อนมองความตายเหมือนเราหรือไม่? ในหนังสือเรื่อง งานศพ ยุคแรกอุษาคเนย์ ของ สุจิตต์ วงษ์เทศ ที่กำลังหอมกรุ่นจากโรงพิมพ์ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า คนพื้นเมืองอุษาคเนย์นับถือศาสนาผี และทุกชาติพันธุ์มีความเชื่อคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับขวัญตั้งแต่หลายพันปีมาแล้ว สืบจนทุกวันนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • งานศพ ยุคแรกอุษาคเนย์
  • ผู้เขียน: สุจิตต์ วงษ์เทศ
  • สำนักพิมพ์: นาตาแฮก
  • จำนวนหน้า: 182 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2560
  • ISBN: 9786164450882