การทำงานร่วมกัน จึงดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเพราะเราเข้าใจความหมายของคำนี้ผิดไป!

ในหนังสือเล่มนี้ อดัม คาเฮนจะทำให้เรารู้จักกับการทำงานร่วมกันแนวใหม่ นั่นก็คือ การทำงานร่วมกันแบบยืดหยุ่น (Stretch Collaboration) การทำงานร่วมกันแบบยืดหยุ่น คือการทำงานร่วมกันรูปแบบใหม่ ที่ไม่ยึดติดกับการควบคุมหลุดจากกรอบความปรองดอง ซึ่งมักเป็นแค่ความเพ้อฝัน ที่เราเคยคาดหวังไว้กับการร่วมมือกันแบบเดิมๆ แต่การทำงานร่วมกันแบบยืดหยุ่นจะทำให้เราโอบรับสภาพที่แท้จริงของความบาดหมาง บททดสอบ ตลอดจนความผิดพลาด และเอื้อให้ร่วมกันสรรค์สร้างไปข้างหน้าได้ ช่วยให้เราก้าวข้ามสถานการณ์ยุ่งยากโดยไปพร้อมๆ กับผู้คนที่ไม่ลงรอย ไม่ชอบหน้า หรือคนที่ไม่ไว้ใจกัน มันเป็นความจริงที่ไม่ใช่เพียงความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำงานร่วมกันทั่วๆ ไปอย่างในที่ทำงานและที่บ้านด้วย

เพราะกระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำงานได้เพียงลำพัง แต่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นและการทำงานภายใต้ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ข้อมูลหนังสือ