๐๐ สารคดีชีวประวัติ รางวัลพูลิตเซอร์ ปี 1926 เล่มหนึ่ง ชีวิตของเซอร์วิลเลียม ออสเลอร์

เซอร์วิลเลียม ออสเลอร์เป็นแพทย์ที่รู้จักกันดีในยนุคศตวรรษที่ 19 ด้วยบุคลิกส่วนตัวที่เป็นคนร่าเริง มีน้ำใจ รักคนอื่น เขาไม่ยอมเปิดคลินิกส่วนตัวตลอดชีวิตแต่ทุ่มเทให้งานการศึกษาแพทย์ เป็นครูแพทย์ที่ย้ำเสมอว่านักศึกษาแพทย์ต้องเรียนกับคนไข้ เริ่มจากคนไข้ อยู่กับคนไข้ และจบที่คนไข้

หมอออสเลอร์มีความสนใจกว้างมากไม่จำกัดเฉพาะด้านการแพทย์ แต่ยังรักการอ่านเขาย้ำกับนักศึกษาและเพื่อนร่วมงานตลอดว่า “ต้องอ่านหนังสือ อ่านวรรณกรรม เพื่อเสริมสร้างภูมิรู้ที่ลึกซึ้ง” เขาย้ำเสมอว่า “นักศึกษาแพทย์และแพทย์ต้องรักษา ‘คนป่วยที่เป็นโรค’ ไม่ใช่รักษา ‘โรค’ โดยไม่ดูคนไข้”

หมอออสเลอร์ย้ำว่า “การทำเวชปฏิบัติเป็นศิลปะ ไม่ใช่การค้าเป็นเสียงเพรียกจากด้านใน ไม่ใช่ธุรกิจเป็นเสียงเพรียกที่ต้องทำด้วยหัวใจเท่ากับด้วยสมอง”

จึงได้สมญานามว่า “บิดาแห่งการแพทย์ยุคใหม่” – Father of the Modern Medicine

 

๐๐ สารคดีชีวประวัติ รางวัลพูลิตเซอร์ ปี 1926 เล่มสอง ชีวิตของเซอร์วิลเลียม ออสเลอร์

“Listen to your patient, he is telling you the diagnosis.”

“ฟังผู้ป่วยของคุณ เขากำลังบอกการวินิจฉัยโรคแก่คุณ”

นี่เป็นเพียงหนึ่งในวาทะมากมายนับร้อยของเซอร์วิลเลียม ออสเลอร์ที่ถูกพูดถึงและพูดต่อๆ กันจมากว่าร้อยปี ขึ้นชื่อว่าวาทะย่อมจับใจคนต่างกันวาทะนี้จับใจผมมากกว่าเพื่อน

 

๐๐ สารคดีชีวประวัติ รางวัลพูลิตเซอร์ ปี 1926 เชิงอรรถ ชีวิตของเซอร์วิลเลียม ออสเลอร์

“เมื่ออ่านหนังสือชุดนี้จบ ผมรู้สึกอิ่มเอิบ ด้วยไม่เคยพบหนังสือชีวประวัติบุคคลสำคัญ ที่ผู้เขียนทำการบ้านมาอย่างละเอียดเหลือเชื่อ ลงลึกในทุกมิติ ด้านผู้แปลก็ทำงานหนักไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เห็นได้จากความอุตสาหะที่มิเพียงแปลได้อย่างครบถ้วนกระบวนความ แต่สามารถเขียนเชิงอรรถมากมาย พอที่จะรวบรวมได้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งต่างหาก

อ่านเพียงเชิงอรรถก็ได้ทั้งความรู้ ความคิดอ่าน และสนุกสนานมากมายแล้ว ไม่เพียงนักศึกษาแพทย์ต้องอ่าน แพทย์ทุกคนต้องอ่าน ประชาชนทั่วไปก็ควรอ่าน เพื่อให้เข้าใจกระจ่างว่ากว่าที่คนคนหนึ่งจะพัฒนาตนเองมาถึงระดับนี้ได้ มิใช่เพราะคนคนนั้นเป็นคนเก่งแต่กำเนิด เป็นวีรบุรุษ หรือเป็นผู้วิเศษมาจากไหน ที่แท้แล้วเขาเป็นคนธรรมดาๆ แต่ด้วยคุณสมบัติส่วนตัวบางประการ ประกอบกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่เอื้อและเกื้อหนุน คนคนหนึ่งของประเทศหนึ่งๆ ก็สามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและส่วนรวมได้ทั้งสิ้น”

--- นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ---

ข้อมูลหนังสือ