เคยรู้สึกบ้างไหมว่า ร้านหนังสือจะโอบรับคุณด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มี จากหนังสือเล่มหนึ่งสู่อีกเล่มหนึ่ง จากคนคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง

ข้อมูลหนังสือ