“แลนต์อาร์ต” เป็นคำย่อจาก “แลนต์สเคปอาร์ต”
ศิลปะประเภทนี้เริ่มต้นขึ้นจากการสร้างสรรค์ผลงานในพื้นที่อันรกร้าง
อาทิเช่น ทะเลทรายในอเมริกา หรือไม่ก็ทุ่งหญ้าในสก็อตแลนต์ ตามติตมาด้วยการสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมบนพื้นดินในสัดส่วนใหญ่โตมโหฬาร ซึ่งแม้ในปัจจุบัน
ผลงานบางชิ้นยังคงอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ลักษณะหนึ่งที่เห็นได้ชัดของผลงานแลนด์อาร์ต
คือการยึดติดอยู่กับขนบแหงการสร้างสรรค์ประติมากรรม
ทว่าสำหรับประติมากรรมในปัจจุบันสามารถอยู่ในรูปแบบของการขุดเจาะ
การสร้างเสาเหล็ก การนำกระท่อมไปฝังดิน สร้างทางเดินบนพื้นหญ้า
หรือแม้แต่การทำหนังสือ นอกจากนั้นลักษณะพิเศษของการเคลื่อนไหวศิลปะแลนด์อาร์ต
คือการเน้นถึงความสำคัญของพื้นที่เฉพาะจุดและการสร้างสรรค์ ผลงานกลางแจ้ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับมุมมองเกี่ยวกับสถานที่และ
กำหนดปัจจัยในการสร้างสรรค์และการรับรู้ศิลปะในรูปแบบใหม่ๆ นั่นเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • แลนด์อาร์ต
  • แปลจากหนังสือ: Land Art
  • ผู้เขียน: มิชาเอล ไลลัค
  • สำนักพิมพ์: TASCHEN
  • จำนวนหน้า: 96 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2552
  • ISBN: 9789741605255