Art & Ideas เป็นชุดหนังสือศิลปะแนวใหม่ มีเนื้อหาทันสมัย น่าเชื่อถือและอ่านสนุก หนังสือชุดนี้ ยังช่วยจุดประกายความคิด สะท้อนให้เห็นมุมมองของประวัติศาสตร์ศิลปะจากทุกมุมโลก หนังสือแต่ละเล่มเขียนขึ้นโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังรวมภาพประกอบไว้อย่างจุใจ ช่วยให้สามารถมองศิลปะและสถาปัตยกรรมในบริบททางวัฒนธรรม ตลอดจนแง่มุมทางความคิดเบื้องหลังการสร้างสรรค์งานศิลป์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี หนังสือชุดนี้ไม่ได้พูดถึงชิ้นงานศิลปะเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังกล่าวถึงหน้าที่ และคุณค่าของชิ้นงานที่มีต่อผู้สั่งทำ ผู้สร้างสรรค์ ตลอดจนผู้ชมและผู้ใช้ในสถานที่และยุคสมัยต่างๆอีกด้วย หนังสือชุดนี้มองศิลปกรรมทุกสาขาว่าเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม งานกราฟิก ตลอดจนศิลปะประยุกต์แขนงต่างๆ และแม้หนังสือแต่ละเล่มจะมีเนื้อหาจบสมบูรณ์ในตัวเอง ทว่าหนังสือชุดนี้ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีเพื่อนำท่านเข้าสู่โลกแห่งศิลปะอย่างสมบูรณ์ ‘เกล นำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวทั้งหมดอันแตกต่างหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างชัดเจน ทันสมัย และครบถ้วนที่สุด... หนังสือของเกลจะต้องกลายเป็นมาตรฐานสำหรับงานวิจัยทั่วไปอย่างแน่นอน’ Independent ดาดาและเซอร์เรียลิสม์ถือเป็นขบวนการปฏิวัติศิลปะสองแบบ ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุการและความคิดในยุคต้นศตวรรษที่ 20 ดาดาเป็นอนาธิปไตยและต่อต้านศิลปะ แสดงลักษณะพิเศษด้วยวัตถุพบเจอและงานที่สร้างขึ้นตามกฎแห่งโอกาส (Law of Chance) ในส่วนซึ่งตอบโต้การทำล้ายล้างอย่างโง่เง่าของสงครามโลกครั้งที่ 1 นั้น ดาดากระทำโดยการตั้งคำถามกับทุกอย่างที่ได้รับการยอมรับว่าทรงคุณค่า ในทางตรงข้ามเซอร์เรียลิสม์ถือเป็นขบวนการที่ชัดเจนกว่าซึ่งค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาในช่วงทศวรรษ 1920 โดยเหล่าศิลปินและนักเขียนนั้นสนใจในแนวคิดจิตไร้สำนึกของฟรอยด์ เพื่อค่อยๆ บ่อนเซาะธรรมเนียมนิยมต่างๆ ลง ศิลปินได้พยายามค้นหาวิธีการแสดงให้เห็นจินตภาพของความฝันและจินตนาการฟุ้งฝันด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ อย่าง ภาวะอัตโนมัติ

ข้อมูลหนังสือ