งานวิจัยที่นำการแสดงของคนยุคใหม่ไปปะทะกับภูมิรู้ศิลปวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น พาเยาวชนและอาจารย์มหาวิทยาลัยไปย้อนเรียน ย้อนฝึกฝนตนเอง สืบค้นรากเหง้ากับศิลปินประเพณีฝีมือสูง ที่ยังคงร่วมสมัย

ข้อมูลหนังสือ