ชนชั้นนำสยามใช้ความเป็นสมัยใหม่ของตะวันตกที่ตัวเองกระหายรับเข้ามาเป็นเงื่อนไขสำคัญในการจัดวางให้ความเป็นตะวันตก แม้ว่าจะก้าวล้ำหน้ากว่าสยามในทางโลกวัตถุแต่กลับล้าหลังกว่าในทางจิตวิญญาณ ความเป็นตะวันตกจึงไม่ได้สูงกว่าและเหนือกว่าสยามไปทุกด้าน เนื่องจากในทางจิตวิญญาณแล้ว ความเป็นไทยและความเป็นตะวันออกต่างหากที่อยู่เหนือกว่า สูงกว่า และน่าพึงปรารถนามากกว่าความเป็นตะวันตก

โดยร่องรอยของการเผชิญหน้า ปะทะและแตกหักทางความคิดดังกล่าวนี้ได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อมิชชั่นนารีฝรั่งเริ่มกลับเข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาอีกครั้งในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ โดยมีเครื่องมือ / อาวุธสำคัญอย่างหนึ่งในภารกิจเผยแผ่อารยธรรมดังกล่าว คือ แท่นพิมพ์หนังสือพิมพ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวพิมพ์อักษรไทย

ข้อมูลหนังสือ

  • หยดเลือดจารึก และแท่นพิมพ์
  • ผู้เขียน: ทวีศักดิ์ เผือกสม
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Edition
  • จำนวนหน้า: 336 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786169313823